Видеофонија

Видеофонија

Видео домофон е самостоен систем што се користи за управување со комуникацијата помеѓу влезот во зграда (станбен комплекс, одвоен семеен дом, работно место итн.) и корисник внатре во објектот. Со помош на видео-домофон, корисниците и посетителите можат да комуницираат аудиовизуелно. Влезот со видео-домофон е забележлив бидејќи му овозможува на лицето во затворен простор визуелно да го идентификува посетителот пред да одлучи дали да му дозволи пристап на тој посетител.

Претходните генерации на домофони ги ограничуваа жителите во единицата само на аудио комуникација.

Client

Копенс

Date

22 February 2018

Tags

video Door Phones

Global Security

е лиценцирана компанија за техничко обезбедување која е  основана во 2002 година, а од тогаш до денес постојано расте и се развива.  Денес  успешно работи и високо котира на пазарот на безбедносни системи. 

Latest News

Get In Touch

Simeon Kavrakirov nr. 25, 1000 Skopje

+ 389 2 2461 666.

+389 70369530

sales@globalsecurity.com.mk

www.globalsecurity.com.mk

Our Location