Амбиентално Аудио

Амбиентално Аудио

Системот за амбиентално озвучување е електронски систем кој се состои од микрофони, засилувачи, звучници и поврзана опрема. Ја зголемува привидната јачина (гласност) на човечки глас, музички инструмент или друг извор на акустичен звук или снимен звук или музика. Системите се користат на секое јавно место кое бара најавувачот, изведувачот итн. да биде доволно звучен на далечина или на голема површина. Вообичаените апликации вклучуваат спортски стадиони, возила и објекти за јавен превоз, како и места и настани со музика во живо или снимена. Системот може да вклучува повеќе микрофони или други извори на звук, конзола за мешање за комбинирање и менување на повеќе извори и повеќе засилувачи и звучници за погласна јачина или поширока дистрибуција.

Client

Mango,

Date

22 February 2018

Tags

Public audio

Global Security

е лиценцирана компанија за техничко обезбедување која е  основана во 2002 година, а од тогаш до денес постојано расте и се развива.  Денес  успешно работи и високо котира на пазарот на безбедносни системи. 

Latest News

Get In Touch

Simeon Kavrakirov nr. 25, 1000 Skopje

+ 389 2 2461 666.

+389 70369530

sales@globalsecurity.com.mk

www.globalsecurity.com.mk

Our Location