Контрола на пристап

Контрола на пристап

Во полето на физичката безбедност, контролата на пристап означува селективно ограничување на пристапот. Дозволата за пристап до некое место се нарекува авторизација.
Електронскиот систем за контрола на пристап дава пристап врз основа на презентираните акредитиви.
Кога ќе се дозволи пристап, вратата се отклучува на одредено време и трансакцијата се евидентира. Кога пристапот е одбиен, вратата останува заклучена. Системот исто така ќе ја следи вратата и алармот ако вратата е принудно отворена или се држи отворена предолго откако ќе се отклучи

Client

Уни банка, Шпаркасе банка, Систина, Деница, ДХЛ, Дени интернационал,

Date

22 February 2018

Tags

access control

Global Security

е лиценцирана компанија за техничко обезбедување која е  основана во 2002 година, а од тогаш до денес постојано расте и се развива.  Денес  успешно работи и високо котира на пазарот на безбедносни системи. 

Latest News

Get In Touch

Simeon Kavrakirov nr. 25, 1000 Skopje

+ 389 2 2461 666.

+389 70369530

sales@globalsecurity.com.mk

www.globalsecurity.com.mk

Our Location